Junák – český skaut, středisko 5. květen Radotín, z. s.

Plán výprav na 2. pololetí školního roku 2019/20[5.3.2020 13:29]

29.2. 2020 - jednodenní výprava do Národního technického muzea
27.-29.3. 2020 - jarní středisková výprava
4.4.2020 - ukliďme Radotín
25.4. 2020 - High 5 - okresní sporotovní akce
26.4. 2020 - Závod vlčat a světlušek
13.5. 2020 - květinový den???
15.-16.5. 2020 - dvoudenní výprava se světluškami
31.5. 2020 - výprava do archeoparku Liboc
13.-14.6. 2020 - dvoudenní předtáborová výprava pod stan